Bois de Rose 6 containers - Tratra ny tompon'andraikitra.

Nampidirin'i malalanao | 11 Jol, 2011

Betsaka ihany izay fahatratrarana fanondranana bois de rose izay, fa hatramin'izao dia tsy fantatra ny anaran'izay tena mpanao azy.

Tamin'ity indray mitoraka ity kosa, tamin'ny alakamisy 7 jolay teo, dia fantatra ny tomponan'draikitra tamin'ny fanondranana bois de rose tanaty container miisa 6 izay sarona tany Maorisy. Tsy hay nafenina satria ny tompon'andraikitra Maorisoanina tany Maorisy no nahatratra azy.

Tsy iza no atidoha miketrika izany fa ny mpikambana iray (na vitsivitsy) ao amin'ny CT na "congrès de la Transition". hatreto anefa dia tsy mbola nampahafantarina ny anaran'izy io. Satria ve efa ny fanjakana Malagasy no mitantana ny raharaha fa tsy ny maorisoanina intsony? Sa tsy olon'ny mpitondra teo aloha ka aleo tsy tenenina ny anarany? Ny adalan'ny olona manko hono gadraina, fa ny an'ny tena tsy tononina anarana ?

Raha te hahalala bebe kokoa ianao dia vakio ato ny fitantaran'i Jeannot Ramambazafy azy ao amin'ny http://www.madagate.com/... na koa vakio ity gazety lexpress ity.

Ny piraiminisitra moa, vao naheno io vaovao io, dia nidina haingana dia haingana tany Vohémar. Inona no tena antony :

- Mba handamin-draharaha ve? Tsy ampy angaha sa atahorana hanao ny asany ny mpanao lalàna?

- sa kosa ... Mba ho fidedahana eo anatrehan'ny vahoaka malagasy fa hoe : ny piraiminisitra mihitsy no nahatratra fanondranana an-tsokosoko.

Ny mahagaga anefa dia : ny entana ahondrana foana no tratra fa tsy ny mpanondrana.

Enga anie kosa mba tsy ho ny piraiminisitra Camille Vital no hiteny amin'ilay olo-meloka hoe : "avotako lesy ialahy satria mpanohana mavitrika ny fitondrako a! Raha migadra ialahy dia izaho no afa-baraka. Fa amin'ny manaraka : aza atao mibaribary loatra".

Antsika no maminavina

 

Fitsarana ny 7 febroary 2009.

Nampidirin'i malalanao | 8 Jol, 2011

Nivoaka omaly alarobia ny fanasaziana momba ny raharaha 7 febroary.

Ny voarohirohy dia tsy iza fa : ny général Jean Heriniaina Raoelina ,  colonels Andriamihoatra sy Jadifarahttp://www.madagascar-tribune.com/Perpetuite-pour-le-general,16130.html

Ny general Raoelina anefa dia manamafy hatrany fa sady tsy nitàna basy no tsy nanome baiko mihitsy tamin'io andro io fa sendra nivory fotsiny. Ny colonels roa kosa dia manamafy fa tsy tao ambohitsirohotra tamin'io andro io, ary tsy misahana ny fiarovana ny lapa. Ny mahagaga dia ny tsy firesahana momba ny Directeur de la Sécurité Présidentielle tamin'io fotoana io, dia ny colonel Randriamamory.

Jereo ato ny fanazavana feno omen'ny Colonel Raoelina : 7 febroary 2009 (doc pdf 350Ko izy io).

 

Andry rajoelina : pdt HAT, Charles Andrianasoavina : son ministre.

Nampidirin'i malalanao | 1 Mey, 2009

Maninona Ravalomanana no mitsoaka?

Nampidirin'i malalanao | 24 Apr, 2009
Malahelo tokoa ny tenako amin'izao zava-mitranga eto madagasikara izao. Betsaka ny herisetra, lafo ny vidin-javatra, tsy misy mandeha amin'ny laoniny ny fiainana fa fampitahorana lava. Analakely sy Ambohijatovo avy moa ka tsy azo aleha intsony hono.

Betsaka ny zavatra tiako lazaina aminareo izay tsy manatry maso ny manjo anay, ary tsy ho voasoratr mihitsy.
Ka ireto video sy sary maneho izany :

vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=tyQX9t4ptKc

sarin'olona novonoina an-dalambe, fa tsy mba amina zone rouge akory :
- http://moe.mabul.org/up/moe/2009/04/24/img-125128vjy2f.jpg
- http://moe.mabul.org/up/moe/2009/04/24/img-12580551ltp.jpg
- http://moe.mabul.org/up/moe/2009/04/24/img-125910p3oyj.jpg

Manarak'izany dia mba te hanazava ny fijeriko koa aho momba ny fijerin'ireo mpanohana an'i andry. Rehefa miady hevitra amin-dry zareo ireo dia averiny foana ny hoe : i Andry dia tsy mba mitsoaka toa an-dravalomanana, sy ny hoe : raha tia tanindrazana i Ravalomanana dia maninona no mitsaoka ?

Ny valiny dia izao : azon'i Ravalomanana natao mihitsy ny nijanona tao Iavoloha tamin'iny fotoana iny. Ny alina farany talohan'ny nandehanan-dRavalomanana iny anefa dia tsaroantsika fa efa tonga matanjaka tao Ambohitsirohotra ny capsat miaraka amin'ny fitaovam-piadiana mahery. fanampin'izany dia efa nanao tifi-tafondro manodidididina an'Iavoloha ry zareo ho fampitahorana. Koa iza aminareo no sahy hilaza fa tsy ho sahin'izy ireo ny hanafika an-dRavalomanana sy izahay olona amanarivony tsy manana afa-tsy tanam-polo ?

Ekeko fa Ravalomanana dia efa niteny tokoa fa sahy hiara-maty amin'ny vahoaka tao iavoloha : ary vitsy ny mpitondra mahavita maneho fitiavan-tanindrazana toy izany. Noho ny fahitany anay ho maro dia maro sy tena vonona hiaraka aminy anefa dia notsoriny taminay tamin'ny fotoana farany fa ilaina ny fanetren-tena mba tsy hahatonga faty olona aman'arivorivony, ilaina ny mametraka ny ambom-po mba tsy hahasimba ny firenena. Dia iny famindram-pahefana iny no fanapahakeviny, ary dia iny izy lasa iny.

Noho ireo dia fanapahan-kevitra hendry tokoa ny namindrany fahefana sy ny fialany tsy ho ao Iavoloha. Raha ambom-po no narahiny dia efa ho aman'arivony ny maty toy izay, maty noho ny herisetran'ny miaramila mpioko sy tsy misy indra fo.

i Andry kosa ... mba hainy ve izany atao hoe ain'olona izany ? Na dia mpaka sary fotsiny aza dia asainy sakanan'ny capsat, ary tsy henatra ho azy ny vono olona an-dalam-be : nefa tsy olona hananika ny lapany any ambohitsirohotra na Iavoloha akory.

Anao ny mieritreritra.

Aza miala ianao RAVALOMANANA!!!

Nampidirin'i malalanao | 15 Mar, 2009

Voalohany dia miarahaba anao mpamaky.

Iriko koa ny mba handrenesan-dRavalomanana ity soratako ity. Koa dia miarahaba azy am-panajana.

Ny tiana tenenina dia fankaherezana. Nofidinay vahoaka ianao, ary tsy noterena izahay fa an-tsitrapo izany. Noho izany dia adidinao ny mijanona eo mandra-pialanao amin'ny fifidianana. Ary adidinay koa ny hiaro anao.

Ny fametrahanao fialàna (izay andrasan'ny sasany) dia midika fa avelanao ho eo ampelantanan'ny mpandroba i Madagasikara. Koa fadio izany. Izahay rahateo manohana anao hatrany, eny hatramin'ny fara-fofonainay ary hanaiky atao manda ho fiarovana anao.

Ho anao mpamaky hafa, izay mety ho gaga amin'izany fanohananay ny filoha izany. Tiako aminao ny hanazava ny fijery manetsika anay :

Voalohany dia mahatsapa tena ho diso aho sy ireo namako ato an-trano, raha hamela ireo mpandroba hitondra an'i Madagasikara. Ny ho avin'i Madagasikara anefa no resahina ankehitriny.

Faharoa, raha mankeny iavoloha izahay, dia tsy mba ny handroba no hataonay fa hiaro miaraka amin'ny tanam-polo. Toromarika nomen'ny Filoha anay omaly hariva ny tsy hanaovana herisetra, fa ny hijoroanay fotsiny : mba ho hitan'izao tontolo izao fa tsy mpamono olona velively ny tenany, fa niaro tena hatrany fotsiny.

Farany dia manao veloma anao mpamaky.

Veloma sy mandria fahalemana daholo ianareo : dia ianareo vahoaka nangina, nandatsa-bato ho an'ny Filoha fa tsy niaro azy hatramin'ny farany. Izahay moa dia tsy hilamin-tsaina raha hanao toa anareo.

Veloma satria mety ho ity no soniako farany, ahafantaranareo fa nisy i Nivo, vehivavy mpanano-tena mipetraka ety Ampasapito, izay maty noho ny fiarovany ny safidiny, sy ny safidin'ny Malagasy (na ireo nahatsiaro tena hihetsika, na ianareo nangina). Na tsy hosoratana mivantanao ao anatin'ny bokin'ny tantara aza ny anarako, dia mety hsoratana kosa fa "nisy ireo nahavita namoy ny ainy mba hiarovany ny Filoha."

Mivavaha ho anay.

Andriamanitra anie hiaro ny Filoha.

Mamiko i Madagasikara, ary tiako mba handroso.

Ary afoiko daholo ireo ahy rehetra noho izy (madagasikara). Afoiko izao fiainana mandalo izao, afoiko ny vola izay tsy ananako firy, ny fianakaviana sy namana, afoiko ny fotoana laniko tamin'ny fianarako, afoiko izay mety ho "ho aviko".

Eny afoiko, satria aleoko maty ho vavolombelona toy izay matin'aretina na koa matim-pahanterana toy ny valala be mandry. 


Raha sitrak'Andriamanitra kosa anefa ny hampandresy ny rariny dia mandrapihaona ihany no ataoko.

Ampio izahay satria ny fahamaroantsika no antoky ny fandresena.